Avaa valikko Valikko

Ajankohtaista

Metsien hyödyntämisessä on monipuolistamisen varaa

”Ulkomailla Suomen puhtaat metsät ovat eksoottisuus”, totesi Suomen metsäkeskuksen Marko Ämmälä Hyvinvointia metsästä -webinaarin avauspuheenvuorossaan 19.5. Suomen metsiä tulisi arvostaa ja hyödyntää paljon nykyistä monipuolisemmin ja enemmän. Keruutuotteissa, hyvinvointipalveluissa ja matkailussa on runsaasti käyttämätöntä potentiaalia. Ämmälän mukaan perinteisen puukaupan rinnalle pitäisi valjastaa uusia kaupallisia metsänkäyttötapoja. Parhaimmillaan näiden vaihtoehtoisten käyttötapojen tuotto voi metsänomistajalle olla moninkertainen verrattuna puukauppaan. KÄÄPÄ Forest Oy:n Henri Lokin mukaan esimerkiksi pakuria viljeltäessä koivikon tuottoarvio 8-10 vuoden aikana voi olla jopa 18 000 €/ha, kun kuitupuuksi myytynä tuotto saattaa olla 1200 €/ha.

Metsien monipuoliset mahdollisuudet

Yritysesimerkkeinä tilaisuudessa kuultiin esittelyt Nordic Herbs Oy:n, Nystad Sauna Companyn ja KÄÄPÄ Forestin toiminnasta. Nordic Herbs Oy:n, tutummin Yrttipajan, tuotevalikoimaan kuuluu suuri määrä erilaisia viljeltyjä ja luonnonyrttejä, joita käytetään mm. mausteena, kosmetiikan raaka-aineena, juomina ja hauteina. Yrttipaja viljelyttää ja keruuttaa yrttinsä itse. Nystad Sauna Company puolestaan valmistaa ja myy saunan löylyvedessä käytettäviä tuoksupusseja. Valikoimaan kuuluu kolme erilaista tuoksua: koivu, koivu-minttu ja koivu-laventeli. KÄÄPÄ Forest tuottaa mm. pakurikääpää lääke- ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Yrityksellä on maailman laajin arvosienten viljelijäverkosto ja erilaisia pakurin ja muiden sienten viljelyaloja on noin 500 ha. KÄÄPÄ Forestin myymät pakuriympit ovat luomulaatuisia. Erityisesti ulkomaankauppaa tehtäessä tuotteiden ja raaka-aineiden luomustatuksella on suuri merkitys.

Keruualueiden luomusertifiointi mahdollistaa luonnontuotteiden markkinoinnin luomulaatuisina

Hyvinvointia metsästä -webinaarissa kuultiin ajankohtaiskatsaus keruualueiden luomusertifioinnista sekä käytiin lävitse sertifiointiprosessin käytäntöjä. Vuoden 2019 lopussa luomusertifioitua keruualaa oli Satakunnassa 1142 ha, Varsinais-Suomessa 319, Etelä-Pohjanmaalla 1346 ja Pirkanmaalla 60 224 ha. Eniten luomukeruualaa on Lapin maakunnassa, 3 367 304 ha. Luomukeruutuotteista tunnetuimpia lienevät marjat, joita käytetään mm. luomujogurteissa ja -jäätelöissä. Luomulaatuisena kerätään ja jalostetaan runsaasti muutakin, esimerkiksi yrttijuomien raaka-aineita ja mahlaa. Luomuluonnontuotteita käytetään myös kosmetiikan raaka-aineina.

Keruualueiden luomusertifioinnin voi toteuttaa kahdella tavalla. Sertifiointia voi hakea metsänomistaja itse tai keruualueen sertifiointia voi hakea erillinen selvittäjä. Vuodesta 2019 Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa on ollut mahdollista ilmoittaa oma metsä luomusertifioitavaksi selvittäjämallilla. Sertifioinnin hakeminen ja tarkastusmaksut ovat sertifiointia ELY-keskukselta hakevan tahon vastuulla, joten samalla kertaa on mielekästä hakea isoja metsäaloja luomuvalvontaan, joskaan varsinaista alarajaa sertifiointiin soveltuvalle metsäalan koolle ei ole. Sertifiointia voidaan hakea myös vain osalle metsäkiinteistön kuvioista.

Keruualueiden luomusertifiointiin liittyen on Suomen metsäkeskuksessa alkamassa Luomua metsäluonnosta -hanke, jonka tavoitteena on lisätä luomusertifiointiin liittyvää tietoutta (mm. käytännöt, hyödyt) metsänomistajien parissa.

Hyvinvointia metsästä -webinaarin järjestivät Metsäbiotalous kasvuun, EkoTeko, Luomumpi Varsinais-Suomi ja Luomuisa Satakunta -hankkeet. Webinaarin power point-esitykset ovat katsottavissa näistä linkeistä:


- Järjestävien hankkeiden esittäytyminen - Lasse Rantala, Tiina Saaresranta, Alma Lehti, Johanna Pihala ja Marko Ämmälä

- Katsaus Suomen luonnontuotealaan - projektipäällikkö Marko Ämmälä, Suomen metsäkeskus, Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanke

- Metsien luomusertifiointi - Alma Lehti, ProAgria

- Pakurin kasvatus - Henri Lokki, Kääpä Biotech

- Luonnontuotteiden keruu - Petri Koivisto, Yrttipaja

- Hyvinvointia metsän tuoksuista - Tanja, Anu ja Eeva, Nystad Sauna


Webinaarin järjestivät Metsäbiotalous kasvuun-, EkoTeko-, Luomumpi Varsinais-Suomi- ja Luomuisa Satakunta -hankkeet.

Luomumetsistä puhuttaessa on suositeltavaa käyttää sanaa ”luomukeruualue”, sillä luomulaatuisia keruutuotteita voidaan poimia muualtakin, kuin metsästä, esimerkiksi luonnonlaitumilta ja vesistöjen rannalta – kunhan ne ovat luomuvalvontaan hyväksyttyjä. Vaikka vesistö sijaitsisi luomusertifioidulla alueella, sen kalat eivät silti ole luomua.
Luomumetsistä puhuttaessa on suositeltavaa käyttää sanaa ”luomukeruualue”, sillä luomulaatuisia keruutuotteita voidaan poimia muualtakin, kuin metsästä, esimerkiksi luonnonlaitumilta ja vesistöjen rannalta – kunhan ne ovat luomuvalvontaan hyväksyttyjä. Vaikka vesistö sijaitsisi luomusertifioidulla alueella, sen kalat eivät silti ole luomua.
Arkistoon