Avaa valikko Valikko

Ajankohtaista

Kaistin tilalle Huittisiin rakennetaan luomukanojen kasvattamoa

Kaistin luomutilan entistä sikalarakennusta on remontoitu viime marraskuulta lähtien uuteen käyttötarkoitukseensa, luonnonmukaisten munivien kanojen kasvattamoksi. Rakentaminen on loppusuoralla, sillä jo ensi viikolla (huhtikuun lopussa) kasvattamo täyttyy ensimmäisistä untuvikoista. Kasvattamo on kooltaan suurin sallittu eli 9900:n lintupaikan kokoinen. Luomukanojen pito on tilalla kuitenkin jo tuttua puuhaa, sillä tilalla on jo toiminut usean vuoden ajan luomukananmunien tuotantoyksikkö.

Luonnonmukaisessa munantuotannossa, kuten muussakin luomutuotannossa, on pyrittävä noudattamaan luonnonmukaisen tuotannon ehtoja koko tuotantoketjussa. Toistaiseksi luomunuorikkoja ei ole ollut tarjolla ja eläinaines on voitu hankkia ELY-Keskuksen luvalla tavanomaisesta tuotannosta. Eläimet on katsottu luomukelpoisiksi siirtymäajan jälkeen, kun niiden ruokinta ja muut tuotantoehdot on ensin muutettu vastaamaan luomutuotannon vaatimuksia.

EU:ssa on viime vuodet valmisteltu luomulainsäädännön kokonaisuudistusta, jota tullaan soveltamaan 1.1.2022 alkaen. Asetuksen keskeisten toimeenpanosäädösten, kuten yksityiskohtaisten tuotantosääntöjen ja valvontaan liittyvien säännösten, valmistelu on EU:n komissiossa vielä kesken. Ennen tarkempien luomunuorikkokasvatusta koskevien ehtojen valmistumista kasvatetaan luomuun soveltuvia nuorikoita tavanomaiselle kasvatukselle asetetuilla vaatimuksilla. Siirtymäajan jälkeen myös nuorikoiden tulee olla tuotettu luomusäädösten mukaisesti. Rakentajan tuleekin olla nyt erityisen valppaana, sillä asetuksen yksityiskohtaisia vaatimuksia ei ole vielä vahvistettu.

Huittislainen Vesa Harjunmaa kertoo idean luomukasvattamon rakentamisesta syntyneen jo muutama vuosi sitten. –Rakentamispäätöksen ja -toteutuksen vuoksi olen tehnyt valtavan määrän pelkästään ajatustyötä. Siihen kun ynnää lukemattomat puhelut ja sähköpostit viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kaikki se tiedonhaku, niin onhan työmäärä ollut iso, hän summaa. Työnjako tulee olemaan perheyrityksessä kanojen kanssa selkeä: Sari Harjunmaa hoitaa kanalan, Vesa kasvattamon. Tilalla on myös ulkopuolista työvoimaa.

Vesa Harjunmaa toteaa luomukananmunantuotannon antaneen varsin hyvän tietotaidon luomunuorikkokasvatukseen. Ennen sikalana toimineen rakennuksen sopivuus luomukasvattamoksi oli täysin sattumaa. Rakennuksen pituus ja leveys ovat optimaalisia. Lattiapinta-alaa on luomukasvattamossa yhteensä 665 neliön verran. Ikkunapinta-alaakin löytyy tarvittava 5 % lattiapinta-alasta. Luomukasvattamon laitteisto on peräisin Tsekeistä. Entisen sikalan seinäpinnat ja osa lattiasta on uusittu. Myös ilmastointijärjestelmä on uusittu. Kanalaan on asennettu myös sumutusjärjestelmä, jota hyödynnetään tilan puhtaanapidon helpottamisessa.

Euralaisesta Haaviston siitoskanalasta Kaistin tilalle saapuvat muutaman päivän ikäiset untuvikot elävät luomukasvattamossa 16 viikon ikäisiksi, jonka jälkeen ne siirretään munituskanaloihin. Ainakin aluksi osa nuorikoista siirretään tilan omaan luomukanalaan ja osa myydään. -Kaikki tähänkin liittyvät seikat tarkentuvat, kunhan prosessi saadaan käyntiin, Harjunmaa sanoo. Eriä kulkee vuodessa luomukasvattamon läpi kolme.

Harjunmaa pitää luomukasvattamon ja luomukanalan olosuhteiden yhdenmukaisuutta erityisen hyvänä asiana kanojen oppimisen kannalta. Tilalle saapuessaan untuvikot eivät juuri liikuskele ja tärkeintä on opettaa ne syömään ja juomaan. Ruokinnalla on tarkoitus taata kanan tasainen kehitys. Aluksi nuorikot saavat täysrehua, jonka jälkeen siirrytään tilan omaan rehuun. Kun kananpoikasvaiheessa olevat tiput lähtevät liikkeelle, ne opetetaan hiljalleen kulkemaan ramppia pitkin yläorrelle. Lopulta nuorikot liikkuvat kasvattamossa vapaasti vuorokausirytmiä mukaillen. Kaistin tilan luomukanalassa on painittu jo vuosien ajan lattiamuninnan kanssa. Vesa Harjunmaa uskoo, että opettamalla luomunuorikot ”tavoille” eli kiipeämään myös yläorsille pystytään kanalassa kitkemään lattiamunintaa. Kanalassa pesät näet sijaitsevat yläosissa, joten kasvatusvaiheessa nuorikkojen opettaminen yöpymään orrella vaikuttanee siihen, että ne myös oppivat munimaan pesään.

Arkistoon