Avaa valikko Valikko

Ajankohtaista

Luomufoorumi 2020 etäseminaari: Luomusiementä tarvitaan lisää

Tallenne etäseminaarista löytyy Pro Luomun YouTube kanavalla: https://youtu.be/c1G7Ws34FTM

Pro Luomun kooste etäseminaarista

Luomusiementä tarvitaan lisää

Luomusiementuotannon fokusryhmän tehtävänä oli selvittää, mitä vuoden 2021 alussa voimaantuleva uusi luomuasetus (2018/848) merkitsee luomusiementen käytölle ja tuotannolle.

Yhteenvetona todetaan, että Suomessa luomusiementä käytetään ja tuotetaan liian vähän! Tällä hetkellä luomutilojen kylvösiemenkäyttö jakaantuu Ruokaviraston mukaan seuraavasti:

 • Sertifioidun luomusiemenen osuus on 15-25 % käytetystä siemenestä
 • Tavanomaista siementä ELY-keskuksen toimijakohtaisella luvalla 15-25 %
 • Muun siemenen käyttöosuus on 50-65 %, tähän luetaan
  • Itse tuotettu luomusiemen (TOS) 45-55 %
  • Tavanomainen siemen Ruokaviraston yleisellä luvalla 5-10 %
  • Harmaa siemen (ostettu luomurehuvilja toiselta luomutilalta) 3-5 %
  • Luomusiemenen tuonti 1 %

Yhteensä luomutuotetun siemenen osuus on siis noin 60-70 %!

Sertifioitua luomusiementä Suomessa tuotettiin vuonna 2019 viljoista ja palkokasveista 3000 ha alalla, nurmisiementä 1300 ha. Kylvöaloihin verrattuna luomusiementä riittää ohran ja rypsin osalta 34 % alasta, herneellä 28 %, härkäpavulla 23 %. Muista viljoista syysrukiin siementä riittää 19 % alasta, kauran ja vehnän siementä vain 15 % kylvöalasta.

Sertifioidun luomusiemenen käytön merkittävimmät esteet ovat rajoittunut lajikevalikoima, siemenen huono saatavuus ja hinta. Sertifioidun luomusiemenen käytön osuus on luomussa suurin piirtein samalla tasolla kuin tavanomaisessa tuotannossa. Itse tuotettua luomusiementä käytetään laajasti (TOS eli tuottajan oma siemen).

Muutokset ja mahdollisuudet

Uuden luomuasetuksen lisäysaineistoa koskevia tavoitteina on edistää luomusiemenen käyttöä mm. tiukentamalla tavanomaisen siemenen poikkeuslupamenettelyä. Lisäksi tavoitteena on edistää luomuun soveltuvan lisäysaineiston käyttöä – uusina tapoina tuottaa luomusiementä mainitaan ”luomukasvinjalostus” ja ”luonnonmukainen monimuotoaineisto”.

Lisäysaineiston tuottamiseen aletaan soveltaa 12 kk:n siirtymävaihevaatimusta. Käyttöön tulee EU:n laajuinen digitaalinen lisäysainerekisteri, joka parantaa tiedonsaantia siementen saatavuudesta.

Uuden luomuasetuksen mukaan tavanomaisesti tuotetun siemenen poikkeuslupien myöntäminen päättyy vuonna 2035, mutta EU:n komissio voi muokata tarvittaessa aikataulua.

Jos luomusiementä ei ole saatavilla, Suomessa viranomaiset voivat edelleen koko maata koskevan yleisen luvan tavanomaiselle siemenelle, mutta tähän käytäntöön tulee muutoksia vuoden 2020 aikana (hallinnolliset muutokset).

Siirtymävaiheen lisäysaineisto

Nykyisen asetuksen mukaan luomusiementä voi tuottaa jo SV1-vuotena. Uudessa asetuksessa yksivuotisen kasvin lisäysaineistolle tulee 12 kk vähimmäissiirtymäaika, joten keväällä siirtymävaiheen aloittaneella pellolla kasvi tuottaa siementä vasta seuraavana vuonna (SV2).

Vuodesta 2021 eteenpäin SV1 on tavanomaista siementä, joten sen käyttöön tarvitaan poikkeuslupa. SV2 on luomussa hyväksytty, ja voidaan käyttää TOS-siemenenä ilman lupaa.

12 kk siirtymäaika tulee täyttyä ennen sadonkorjuuta. Jatkossa uusilla lohkoilla siirtymävaihe kannattaneekin aloittaa heti, kun luomutuotannossa kiellettyjen tuotantopanosten käyttö on lopetettu, eli loppukesällä / syksyllä.

Luomusiemenen tuotannossa uuden luomuasetuksen mukaan kantasiemen saa edelleen olla tavanomaista, mutta sen tulee olla kemiallisesti peittaamatonta. Siirtymäsäädösten muutos koskee myös sertifioidun luomusiemenen tuotantoa. SV2 - siementä voi myös ilmoittaa lisäysainerekisteriin, mutta siemenen ostajan on ensisijaisesti käytettävä luomusiementä. SV2-siementä voi käyttää, jos luomusiementä ei ole saatavissa.

Strategia

Luomusiemen fokusryhmän työn tuloksena syntyneen strategian tavoitteet:

 • Tuplataan sertifioidun luomusiemenen tuotanto vuoteen 2030 mennessä
 • Motivoidaan viljelijöitä sertifioidun luomusiemenen käyttöön
 • Edistetään luomulajikkeiden ja monimuotolajikkeiden tarjontaa
 • Luodaan luomusiementuotantoa tukevat järjestelmät

Tavoitteisiin pyritään tuplaamalla luomusiementuottajien määrää (tällä hetkellä lukumäärä noin 150 kpl). Lisäksi parannetaan luomusiementuotannon osaamista.

Luomusiemenen käyttöön motivoidaan lisäämällä lajiketutkimusta nykyisillä lajikkeilla. Luomulajikkeiden ja monimuotoaineistojen tarjontaa lisätään ja selvitetään nykytilaa. Tärkeää on myös luoda luomusiementuotantoa tukevat järjestelmät. Yhtenä työkaluna voisi olla lajiketoimikunnan perustaminen.

Terhemaan mukaan viljelijän näkökulmasta mikään juuri mikään ei muutu, mutta terminologia toki aiheuttaa hämmennystä. Käytännössä muutos näkyy siirtymävaiheaikataulussa. Asetus tulee kuitenkin parantamaan luomusiementarjontaa. Se myös vähentää byrokratiaa ja selkeyttää luomusiemenkenttää markkinoiden ollessa vielä jäsentymättömät.

Raportti julkaistaan lähiaikoina.

Lisää ja monimuotoisempaa luomusiementä: Pro Luomun Luomusiemen fokusryhmän tulokset / Ryhmän vetäjä Pekka Terhemaa, ProAgria Etelä-Suomi

Kommenttipuheenvuoro / Toimitusjohtaja Antti Ollila Tilasiemen Oy

Tilasiemen tuottaa vuosittain 1500-2000 tn luomusiementä noin 30 eri lajikkeesta. Valikoima kattaa viljat, nurmet ja palkokasvit. Luomusertifioituja pakkaamoja on 8, mutta kaikki 40 pakkaajaa myyvät luomusiementä ja pystyvät tekemään luomusiemenen viljelysopimuksia.

Luomusiemenen tuotannon tuplaaminen vaatii sekä nykyisen tuotannon tehostamista että etenkin uusien siementuottajien saamista mukaan.

Puheenvuorossaan Ollila totesi, että tuotannon tehostamisen keinoja ovat kasvivalikoiman monipuolistaminen nykyisillä tiloilla. Siementuotannon kiertoon pitäisi ottaa mukaan palkokasvit ja nurmet. Satotason nostoa voidaan hakea lannoituksen lisäämisellä ja maan kasvukunnon hoitamisella. Tosin jo nyt useimmilla siementiloilla tehokkuus on lähes huipussaan, joten nopein keino lisätä luomusiemenen tuotantoa on lisätä siementuottajien määrää

Luomusiementuotanto tarjoaa tiloille uusia mahdollisuuksia, ja onnistuessaan se tarjoaa paremman katteen. Nurmikasvien siementuotannossa saa tuottoa myös nurmivuosilta. Tavoitteena on, että luomusiementuotannolle saisi erillisen tuen motivoimaan uusia tuottajia.

Ollila totesi, että hukkakaura on siementuotannon suurimpia haasteita sekä uusilla tiloilla että vanhojen tilojen uusilla lohkoilla. Tiloilla, joilla on tarkkailulohkoja, voidaan kuitenkin nurmisiementä tuottaa.

Ollila näkee, että luomusiementuotannon eteenpäinviemiseksi ja kasvattamiseksi tarvitaan myös luomuviljelijöiden motivoimista käyttämään luomusiementä. Nyt tavanomaisen siemen poikkeuslupakäytännöt eivät ole riittävän yhdenmukaiset eri puolella Suomea. Ollila kaipaakin esimerkiksi poikkeuslupakäytännölle selkeät pelisäännöt.

Myös tutkimustietoa on saatava lisää. Vielä ei ole tarpeeksi tietoa, miten eri lajikkeet käyttäytyvät luomussa. Siementuotannon painopiste on kuitenkin lähivuosina nykyisissä lajikkeissa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää paljon viljelijöiden koulutusta ja viestiä luomulajikekokeiden tuloksista viljelijöille.

Luomusiementuotannon kehittämiselle pitäisikin luoda Tiekartta, yksityiskohtainen suunnitelma siitä, miten ja missä aikataulussa Fokusryhmän strategiassa asettamiin tavoitteisiin päästään.

Arkistoon