Avaa valikko Valikko

Luomun käyttö satakuntalaisissa ammattikeittiöissä

Luomuisa Satakunta -hankkeessa nostatetaan ruokaketjun luomualan toimijoiden yhteistyötä korostaen ja viestinnän keinoja käyttäen Satakunnan imagoa luomumaakuntana. Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä tietoisuutta lähialueen luomutuotteista julkisissa ja yksityisissä ammattikeittiöissä ja kannustaa ammattikeittiöitä luomutuotteiden käyttöön.

Luomun käyttö satakuntalaisissa ammattikeittiöissä -kyselyllä selvitettiin luomun käyttöä ammattikeittiöissä Satakunnan ELY-keskuksen alueella. Kyselyn vastausten perusteella luotiin tilannekuva luomutuotteiden käyttöä julkisissa ammattikeittiöissä Satakunnassa ja myöhemmässä vaiheessa kyselyn tuloksia voidaan käyttää kehittämistyökaluna.

Kyselytutkimus toteutettiin 1.3.-9.4.2021 välisenä aikana Microsoft Forms -lomakkeella. Kyselyn kohderyhmänä olivat Satakunnan kuntien ruokapalveluista vastaavat tahot (16) sekä ulkopuolisia palveluntuottajia (3). Kyselyyn saatiin 7 vastausta. Vastausprosentti oli täten 37 %.

LUOMUN KÄYTTÖ SATAKUNTALAISISSA AMMATTIKEITTIÖISSÄ -KYSELYN TULOKSET