Avaa valikko Valikko

Luomusuunnitelman uudet tuulet: Suunnittele ja kuvaa - toteuta ja dokumentoi - esittele tarkastuksella

Tämän jutun otsikko on kopioitu Ruokaviraston ohjeesta Luomutuotannon yhteiset ehdot. Otsikkoon tiivistyy hyvin, miksi ja mihin luomusuunnitelmaa tarvitaan – ja miksi se on hyvä pitää ajan tasalla. Luomuvalvonta tarkastaa luomusuunnitelman, mutta ensisijaisesti se on suunnittelutyökalu luomutoimijalle. Luomusuunnitelman sisällön keskeiset vaatimukset on kerrottu Ruokaviraston ohjeessa, ja tarkentavaa ohjeistusta löytyy tuotantoalakohtaisista ohjeista. Luomusuunnitelma siis vaaditaan kaikilta luomutoimijoilta, ja sen muotoa ei ole määritetty, mutta sisällön pitää olla tuotantoehtojen mukainen.

Luomusuunnitelmassa avataan tilan tuotanto ja toiminta, toiminnan tavoitteet ja toimintatavat eri tilanteissa sekä määritetään ja kuvataan luomutilan toimintastrategia ja kerrotaan, miten luomutilalla varmistetaan, että toiminta täyttää tuotantoehtojen vaatimukset. Luomusuunnitelmassa kuvataan myös se, kuinka luomutuotteiden jäljitettävyys toteutuu omalla tilalla.

Parhaimmillaan suunnitelma on luomutilalle työkalu, jonka avulla voi tarkistaa, että luomun tuotantoehdot toteutuvat omassa toiminnassa. Samalla luomusuunnitelma on keskeinen dokumentti luomuvalvonnalle, sillä se antaa tarkastajalle käsityksen tilan toiminnasta ja toimintatavoista. Siksi sen sisältöön ja ajantasaisuuteen kannattaa panostaa.

Luomuasetuksen uudistuksen myötä luomusuunnitelmassa tulee kiinnittää entistä tarkemmin huomiota riskeihin ja niiden hallintaan sekä toimenpiteisiin jäämien välttämiseksi. Suunnitelmaan kirjataan ne omaa tilaa koskevat riskit, joiden seurauksena luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset eivät täyttyisi. Riskejä pohtiessa voi kysyä itseltään, miten varmistun siitä, ettei omien luomutuotteiden luomuketju katkea? Mitkä ovat riskikohtia omassa toiminnassa ja miten niihin varaudutaan?

Riskinpaikkoja ovat esimerkiksi eri tuotantovaiheiden tuotteiden varastointi samoissa tiloissa tai rinnakkaisviljely, jossa luomutuote voi sekoittua tavanomaisen tai siirtymävaiheen tuotteen kanssa. Samoin riski voi syntyä tuotantopanosten hankinnassa, jos asiakirjat eivät vastaa tuotetta tai esim. tavanomaisen lisäysaineiston käyttölupa puuttuu. Ohjeita luomutilan riskien kartoittamiseen löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta (Luomu - Luomun lomakkeet ja ohjeet - Riskienarviointi ja toimintaohjeiden laatiminen). Se, kuinka syvää riskianalyysiä kenenkin tulee tehdä, riippuu tietysti oman tilan tuotantosuunnasta, toiminnan laajuudesta ja monimuotoisuudesta sekä tilakoosta ja tilusrakenteesta.

Toiminnan kuvauksen lisäksi luomusuunnitelmassa kuvataan tuotteiden hankinnat ja vastaanottotarkastus sekä varastointi ja kuljetukset. Suunnitelmassa kerrotaan myös se, kuinka toimitaan, jos tuote tai sen osa ei täytä luomuasetuksen vaatimuksia.

Luomusuunnitelmaan kirjataan myös se, miten muistiinpanot pidetään ja miten luomukirjanpito ja tositteet säilytetään. Luomutarkastuksella nämä tulee olla tarkastajalle helposti esiteltävissä. Koska luomuvalvonta on aina jälkivalvontaa, luomuvalvonnan näkökulmasta, jos asiaa ei ole kirjattu muistiin, ei sitä myöskään ole tehty.

Luomutilan kannattaa päivittää luomusuunnitelmansa tämän vuoden aikana uuden luomuasetuksen vaatimusten mukaiseksi. Luomumpi Varsinais-Suomi ja Luomuisa Satakunta –hankkeissa on tehty luomusuunnitelmapohja vastaamaan uusia vaatimuksia. Pohja on vapaasti ladattavissa. Luomusuunnitelman tekoon ja päivitykseen voi käyttää Neuvo-palvelua.

Pohja löytyy täältä: https://luomumpivs.livia.fi/2022/05/05/luomusuunnitelman-mallipohja/

Kasvin- ja luomutuotannon asiantuntijat Kati Knuutila, Satu Paananen ja Anne Johansson, ProAgria Länsi-Suomi