Avaa valikko Valikko

Positiivisia luomutuulia Satakunnasta

Varsinainen meedio olisi saanut olla, että olisi arvannut vuosi sitten, mitä vuosi 2020 tuo tullessaan. Ollapa sama meedio ja nähdä, mitä seuraavat vuodet tuovat tullessaan luomualalla! Toki positiivisia viitteitä tulevasta on. Kiistatonta lienee se, että kehittämiskohteita löytyy koko (luomu)ruokaketjusta paljon.

Satakunnalla alati vankistuva asema luomualan kehityskaaressa

Aloitetaanpa tilastokatsauksella (huom! osa tilastotiedoista on 2020 ennakkotietoja ja osa 2019 tilastotietoja). Satakunnan luomualat ovat kasvaneet viime vuosikymmenellä. Alkutuotannon luomutoimijoita on maakunnassa tällä haavaa 193 kappaletta, kun vielä vuosi takaperin luomutiloja oli 187 kappaletta. Luomuviljelty peltoala on kasvanut vuoden aikana varsin mukavasti ollen nyt 12 128 ha (+10 %), mikä on 8,6 % käytössä olevasta maatalousmaasta. Satakuntalaisten luomutilojen keskimääräinen tilakoko on 64,5 ha (+7 %). Edellä mainittuja kasvun lukuja kehtaa esitellä ja vertailla valtakunnallisestikin!

Luomusadot ovat nousussa viljelyalan kasvun myötä. Luomuviljakasveista ykkösenä on kaura. Satakunnan luomumailla viljellään kauraa pinta-alallisesti eniten. Satoa luomukaurasta saatiin tänä vuonna 3,6 milj. kg. Luomusatotuloksista lisäksi mainittakoon vehnä 1 milj. kg sekä ruis 0,5 milj. kg.

Luomupuutarhakasveja viljellään Satakunnassa yhteensä 82,8 ha:n alalla. Luomualat ovat kasvaneet muutamassa vuodessa hurjalla tahdilla muiden muassa porkkanan, kaalin ja mansikan osilta.

Luonnonmukaisessa eläintuotannossa on Satakunnassa 38 tilaa. Maakunnan luomukotieläimistä lukumääräisesti eniten on munivia kanoja (18 178 kpl) ja broilereita (4 778 kpl). Seuraavaksi eniten on eri ikäisiä nautoja. Löytyypä Satakunnasta myös 84 kpl luonnonmukaisessa tuotannossa olevaa mehiläisyhdyskuntaa!

Loppuvuoden ilahduttava uutinen oli, että Satakunnan luomukeruuala on aiemman reilun 1000 hehtaarin sijaan nyt hieman yli 20 000 ha! Luomusertifioituja alueita on syntynyt ympäri Satakuntaa, keskittyen pohjoiseen ja etelään.

Luomuruokaketjun toisessa päässä luomutuotteita jalostavien yrityksen määrä on kaikkiaan 17 ja alhaisen jalostusasteen toimijoita on 6. Kauppojen hyllyiltä, REKO-ringeistä sekä suoramyyntitiloilta luomutuotteita valitaan ostoskoriin alati enemmän ja kiinnostus luomuruokaa kohtaan on lisääntynyt koronaviruspandemian myötä. Luomutuotteiden osuus myynnistä siis kasvaa koko ajan ja kotimaisia ja paikallisia luomutuotteita tarvitaan lisää. Myös luomujalosteiden viennin osalta jalkoja on mahdollista laittaa ovien väliin enemmän. Tarvitaan vain se ovet avaava potkaisu.

Ammattikeittiöissä luomun osuus elintarvikehankinnoista Satakunnassa kasvaa varsin maltillisesti. Luomun osuus elintarvikehankinnoista liikkuu noin 3 % vaiheilla. Työ tämän osuuden kasvattamiseksi jatkuu maakunnassamme aktiivisesti. Teema noussee esille tulevan kevään kuntavaaleissa.

Luomualan kehittämisessä valttikortti on koko ruokaketjun yhteistyö

Kulunut vuosi nosti esiin yhteistyön merkityksen. Ruokaketjun- ja luomutoimijoiden yhteistyötä ei voi korostaa liikaa - verkostot ruokkivat toisiaan. Yhteistyötä on erilaista ja sillä voi olla eri syvyyksiä. Kuvioita riittää niin paljon kuin on toimijoita ja eritoten sitoutuneisuutta.

Menneen vuoden aikana olemme viettäneet lukuisia luomuisia hetkiä pellonpientareilla, yritysvierailuilla, seminaareissa, sosiaalisessa mediassa ja etäyhteyksin järjestetyissä tilaisuuksissa. Mielenkiintoisten ja innostavien kohtaamisten myötä on tartuttu luomualan haasteisiin ja perehdytty asioihin. Ja työ jatkuu!

Luomuisa Satakunta -hanke on julkaissut kuluneen vuoden aikana useita kymmeniä mielenkiintoisia tila- ja yritysesittelyjä satakuntalaisesta luomuosaamisesta. Esittelyt toimivat myös verkostoitumiskanavana, apuna toisten soveltamista menetelmistä oppimisessa ja yhteistyömahdollisuuksien löytämisessä. Palautteen perusteella foorumi on varsin tarpeellinen ja on osaltaan madaltanut kynnystä kilauttaa luomukaverille!

Positiiviset uutiset ja ”pöhinä” luomun ympärillä jatkuu. Kursailu ja kauniit sanat eivät kuitenkaan riitä tai tuota tulosta, jos sitoutuneisuutta ole. Tarvitaan innostusta ja luomuporkkanaa!

Hyvää vointia ja hyviä makuja jouluun sekä luomuisaa yhteistyötä tulevalle vuodelle!

Tuuli Pirttikoski

Satafood Kehittämisyhdistys ry