Avaa valikko Valikko

Millainen on Luomuisa Satakunta?

Luomusta on moni löytänyt omalle tilalle sopivan ja kannattavan tuotantomuodon. Kiinnostus luomutuotantoa kohtaan kasvaa alati Satakunnassa. Työmme maakunnan luomualan kehittämiseen jatkuu Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan -hankkeen jalanjäljillä. Nyt on aika nostaa Satakunnan imagoa luomumaakuntana ruokaketjun luomualan toimijoiden yhteistyötä korostaen!

Uuteen hallitusohjelmaan sisällytetyt kirjaukset kotimaisten luomutuotteiden osuuden kasvattamisesta ruuantuotannossa, elintarvikejalostuksessa, kotimaan kulutuksessa ja viennissä on riemullinen uutinen. Myös luomusitoumusten rahoitus ensi vuodelle ja luomututkimuksen taloudellinen tukeminen antavat alalle positiivista virettä. Kansallinen luomustrategia päivitetään tulevan hallituskauden aikana yhteistyössä luomualan toimijoiden kanssa.

Hallitusohjelman kansalliset kirjaukset skaalautuvat mainiosti maakuntatasolle. Maakunnan ruoka-alan elinvoimaisuutta nostatetaan tähtäämällä luomuisaan Satakuntaan, jossa luomutuotanto kasvaa ja kehittyy, ja jossa korostuvat luomutuotannon positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle sekä kotieläinten hyvinvoinnille. Samanaikaisesti tietoisuus lähiluomutuotteista kasvaa ja niiden käyttö ammattikeittiöissä, unohtamatta kotikeittiöitä, lisääntyy. Ruokaketjun yrityksiä vauhditetaan uusien tuotteiden ja palvelumallien kehittämiseen. On aika satsata trenditähtäimellä luomutuotteiden tuotekehitystyöhön ja markkinointiin.

Luomuisa Satakunta -hankkeen taustalla on vahva alan ammattitaito ja osaaminen, jotka luovat edellytykset toimia luomualan monipuolistajana, vaikuttajana ja puolestapuhujana maakunnassamme. Blogissa hankkeen työryhmän asiantuntijat sekä vierailevat tähdet pohtivat luomun saloja eri näkökulmista.

Luomuisia lukuhetkiä blogimme parissa!

Tuuli Pirttikoski, Satafood Kehittämisyhdistys ry

Lähetä kommentti