Avaa valikko Valikko

Viljelykiertosuunnitelma – luomun pakkopulla vai tilan johtamisen työkalu?

Luomun sitoumusehdot vaativat viisivuotisen (sitoumuksen pituisen) viljelykiertosuunnitelman. Tuotanto- ja sitoumusehdot asettavat raamit kierrolle ja kasvinvuorotukselle. Mutta unohdetaan hetkeksi säännöt ja pakko ja mietitään, miksi viljelykiertosuunnitelma on oiva työkalu luomutilan johtamiseen? Hyvä viljelykierto kun on luomutilan tuotannon ja pärjäämisen kulmakivi.

Luomua ei voi suunnitella vain yksi vuosi kerrallaan, vaan aina on nähtävä eteenpäin. Ja joskus vilkaistava taaksepäin ja mietittävä miten onnistui. Viljelykiertosuunnitelman myötä tulee kuin huomaamatta 5-vuotissuunnitelma siitä, mitä kasveja viljellään, mitä tuotantopanoksia tarvitaan, paljonko saadaan myytäviä tuotteita tai rehua karjalle. Ja vielä tulo- ja menoarvio kaupan päälle!

Suunnitelmaa miettiessä joutuu ottamaan kantaa siihen, missä kierron vaiheessa rikka- tai tautiongelmat voivat tuottaa päänvaivaa, missä ovat riskit ja onnistumisen mahdollisuudet. Mitä keinoja on käytettävissä ja mihin kohtaan kiertoa ne sopivat parhaiten, jotta rikat ja taudit voidaan pitää hallinnassa niin että luomupelto tuottaa korjuukelpoisen sadon.

Viljelykierto määrittelee myös täydennyslannoituksen tarvetta. Paljonko palkokasvit pystyvät lataamaan typpeä kierron muille kasveille ja missä kohtaa tarvitaan täydennystä lannoitukseen?

Kasvivalikoima vaikuttaa oleellisesti maan kasvukuntoon, ja viljelykierron suunnittelussa tulee huomioiduksi myös kasvukunnon ylläpito ja parantaminen pidemmällä tähtäimellä. Tarvitseeko joku lohko erityisiä toimia? Onko riittävästi kasvipeitettä, syväjuurisia kasveja ja peltoon jäävää kasvi- ja juurimassaa?

Palkkaakin pitäisi viljelystä saada – tai ainakin jotain tuottoa viivan alle. Kierron kannattavuuteen ja kasvivalintaan vaikuttaa satotuotteiden kysyntä ja hinta markkinoilla. Tilanteet muuttuvat ja hyvinkin suunniteltua viljelykiertoa joutuu viilamaan uudelleen, joskus tarvitaan nopeaakin reagointia muutoksiin. Viljelykierto voi ja saa muuttua, kun pitää kirkkaana mielessä sen, mikä on tilan kokonaistavoite kannattavuuden, rikkojen hallinnan, kasvinravitsemuksen ja maan rakenteen suhteen, mikä on viljelykierrolle asetettu.

Anne Johansson, ProAgria Länsi-Suomi