Avaa valikko Valikko

Mitä me teemme?

Uusin tieto ja sovellukset, menetelmät sekä tekniikat satakuntalaisten luomuviljelijöiden käyttöön!

Tiedolla osaamista luomutuotantoon -hankkeen tavoitteina on tuoda luomutuotantoon ajantasaista ja käytännönläheistä tietoa uudesta luomuasetuksesta sekä korostaa luomutuotannon roolia huoltovarmuudessa. Hankkeessa tuodaan uusin tieto ja siihen pohjautuvien uusien sovellusten, menetelmien sekä tekniikoiden tuominen satakuntalaisten luomuviljelijöiden käyttöön. Lisäksi hankkeen tavoitteena on olla tukemassa luomualan, erityisesti luomualkutuotannon, verkostojen vahvistumista ja yhteistyön lisääntymistä.

Hankkeen toimenpiteet ja kokonaisuudet on jaettu organisaatioittain hyödyntäen kehittäjätahojen osaamisalueita. Toimenpiteissä hyödynnetään kehittäjätahojen, Satafood Kehittämisyhdistys ry, ProAgria Länsi-Suomi ja Pyhäjärvi-instituutti, osaamisalueita. Hankeaika on 1.1.2023-31.10.2024. Hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.