Avaa valikko Valikko

Hietasen tila, Jukka Peltomäki, Kankaanpää

Jukka Peltomäki viljelee Hietanen-nimistä tilaa Kankaanpään Kyynärjärven kylässä. Tila on vanha sukutila, joka siirtyi sukupolven vaihdoksessa vuonna 2008 vanhemmilta nykyiselle omistajalleen Jukalle. Tila on tällä hetkellä puhdas kasvinviljelytila, mutta vielä edellisen sukupolven aikana tilalla pidettiin myös karjaa. Karjan pito loppui tilalla kuitenkin jo 90-luvulla.

Tila siirtyi luomuun jo edellisen sukupolven aikana 90-luvulla. Luomutuotantoa on jatkettu koko sen ajan, kun tila on ollut nykyisellä omistajallaan. Luomusta on tilalla siis jo pitkäaikainen kokemus, jonka aikana tuotantomenetelmäkin on vakiintunut nykyisen kaltaiseksi. Tilan viljelykasveina vuorottelevat kaura ja ruis sekä nurmet. Viljelykierto on selväpiirteinen. Viljelykierrossa toistuu ensin 2-3 vuoden ajan apilapitoinen nurmi.

Apila-lajikkeeksi on vakiintunut vesilahtelainen Hovin maatiaislajike. Kokemus on, etteivät uudemmat apilalajikkeet talvehdi tilan oloissa. Nurmien perustamiseen satsataan, jotta nurmista saadaan peittäviä. Tiheät nurmet ja useaan kertaan kesällä tehtävät hoitoniitot riittävät yleensä pitämään pellot rikkaruohoista puhtaina. Nurmesta ei korjata satoa vaan se niitetään ja jätetään maahan viherlannoitukseksi. Tämä on riittänyt myyntikasvien lannoitukseksi. Viimeisenä nurmivuonna nurmi rikotaan kyntämällä ja kylvetään rukiille tai seuraavana keväällä kauralle. Rukiin kylvön edellä nurmirikko kesannoidaan lyhytkestoisesti. Käytössä oleva ruis on vanha, paikallista kantaa oleva pitkäkortinen maatiaislajike, joka tukahduttaa rikkakasveja tehokkaasti. Rukiin sato markkinoidaan luomuviljana paikalliselle keskusliikkeelle ja kauran sato menee rehukäyttöön läheiselle luomukotieläintilalle.

Tilan pito on päätoimista. Peltokasvituotannon lisäksi tilan metsätalous on merkittävää. Jukan mukaan metsätalous onkin tilan pääelinkeino.

(Päivitetty 01/2021)