Avaa valikko Valikko

Keski-Ronkan tila, Kalle Hurri, Huittinen

Kalle Hurrin omistamalla Keski-Ronkan tilalla tavanomainen tuotanto vaihtui luomuun v. 2017. Tila sijaitsee Huittisten Ronkankulmalla 2-tien varrella. Tilan maat ovat savisia hietamaita. Tila on keskikokoinen kasvinviljelytila, jolla harjoitetaan monipuolista viljelyä. Viljelykasvivalikoimiin kuuluvat kevät- ja syysviljat, härkäpapu ja nurmikasvit. Tilaa hoidetaan osa-aikaisesti isännän käydessä töissä myös tilan ulkopuolella.

Päätöstä luomuun siirtymisestä harkittiin perusteellisesti ja päätös syntyi omien sekä ProAgrian asiantuntijoiden tekemiin laskelmiin perustuen. Laskelmat osoittivat luomun kannattavan tavanomaista tuotantoa paremmin. Tuotannon pienemmät kulut yhdistettynä tuotteista maksettaviin korkeampiin hintoihin ja luomutilan korkeampaan hehtaaritukeen nostivat laskennallisen kannattavuuden tavanomaista tuotantoa paremmaksi. Tämä siitä huolimatta, että laskelmat laadittiin tilan tähän asti saavuttamia satoja alhaisemmalla satotasolla. Siirtymäkauden kannattavuutta laskee tuotteiden heikommat hinnat, jotka ovat samoja kuin tavanomaisenkin tuotannon. Siirtymävaiheen toisen vuoden viljaa on kuitenkin mahdollista myydä ja käyttää luomutiloillakin. Kannattavuudesta saadaan tarkempi kuva kuitenkin vasta siirtymävaiheen vuosien jälkeen. Kesällä 2019 siirtymävaihe on takana ja menossa on ensimmäinen oikea luomuvuosi.

Alkujaan luomuun siirtymisen kannustimina olivat ajatus bulkkituotannon lopettamisesta ja erikoistumisen halu. Tavoitteena on myös suurempi omavaraisuus ja riippumattomuus tilan ulkopuolelta ostettavien tuotantopanosten hinnan muutoksista, minkä uskotaan tasaavan vuosien välistä taloudellista tulosta. Suurta ideologiaa luomuun siirtymisen takana ei ollut. Viljelijän mukaan tilalla harjoitetaan luomutuotantoa niin kauan kuin sen kannattavuus on tavanomaista tuotantoa parempi.

Viljelykierto myytävien kasvien osalta tulee jatkossa painottumaan viljoihin. Viljelykierto on tilalla 5-vuotinen, joka ei kuitenkaan ole kiveen hakattu. Varsinkin alkuvaiheessa kierto elää ja hakee muotoaan. Aloittelevien luomutilojen kannattaakin miettiä huolellisesti siirtymävaiheen kasvivalikoimaa, erityisesti viherlannoitusnurmien määrää.

Maan ravinteisuutta ylläpidetään tilalla viherlannoituksen ja monipuolisen kasvivalikoiman ohella myös lannan vastaanotolla. Huittisissa kun ollaan, niin lantaa on runsaasti tarjolla. Tila on tarkoitus pitää jatkossakin kasvinviljelytilana, eikä kotieläintuotannon aloittaminen ole ainakaan tällä hetkellä suunnitelmissa, vaikka se luomuun hyvin sopisikin.

Kalle Hurri uskoo tähänastiseen kokemuksensa perusteella selviävänsä rikkakasveista ilman avokesannointia. Rikkakasveja pyritään torjumaan tehokkaasti nurmien oikea-aikaisilla niitoilla ja muokkauksilla. Nurmen lopetus on mm. suunniteltu tehtävän kahdesti kultivoimalla ja kynnöllä. Puidut pellot kultivoidaan heti sadonkorjuun jälkeen. Syksyisen muokkauksen viimeistelee myöhään tehtävä huolellinen kyntö. Lisääntynyt muokkaustarve on tuntunut myös aikaisempaan verrattuna lisääntyneenä työn määränä.

Koneyhteistyöstä lähitilojen kanssa Keski-Ronkan tilalla on jo pitkät perinteet. Konehankintoja on mietitty ajansäästön ja kustannustehokkuuden kannalta. Yhteistyötä tehdään mm. peltojen muokkauksessa ja kylvössä sekä sadonkorjuussa ja niitossa.

Mikäkö luomussa ollut tähän asti parasta? Ostopanosten määrän pieneneminen ja nurmien puna-apilan maata parantava ja lannoittava vaikutus. Myös viljan hyvä kasvu apilan jälkeen kuivanakin vuonna on ollut iloinen yllätys. Kolme viimeistä vuotta ovat olleet härkäpavulle vaikeita ja sen saattaakin ensi vuonna korvata herne tukiviljan kanssa.

Yhteydenotot Kalle Hurri puh. 0408478832

(Haastattelu 9/2019)