Avaa valikko Valikko

Mäkitalon Farmi Oy, Eura

Euran Mannilassa sijaitseva Mäkitalon Farmi Oy on perustettu vuonna 2009, kun Esa Mäkitalo ja Tuula Muuvila-Mäkitalo muodostivat osakeyhtiön avomaan vihannesten viljelyyn erikoistuneesta maatilastaan. Mäkitalon Farmi Oy:n osakkaiden joukko kasvoi vuonna 2016, kun Esan siskon poika Erno Lähteenmäki ja hänen vaimonsa Margit Ruotsalainen tulivat osakkaiksi. Tässä yhteydessä päätettiin myös aloittaa 90-luvun alussa lopetettu nautojen pito uudestaan. Vuonna 2017 valmistui 150 naudan kylmäpihatto sekä vuokratiloissa toimiva 50 vasikan juottamo. Tilalle on rakennettu 100 vasikan juottamo kylmäpihaton yhteyteen ja 150 eläimen kylmäpihatot eläinmäärän ollessa siis 400. Mäkitalon Farmi on HKScanin sopimustuottaja.

Mäkitalon Farmi harjoittaa tavanomaista tuotantoa, mutta Margitin ja Ernon oma tila on luomutila, jolle vuosi 2020 oli siirtymävaiheen jälkeen ensimmäinen varsinainen luomuvuosi. Tila on erikoistunut luomukaalituotantoon. Tuottamista on jo harjoiteltu vuonna 2019 lähistöllä sijaitsevalla Päivi Rekolan luomutilalla. Tuotteiden varastointi, kunnostus sekä markkinointi, niin tavanomaisen kuin luomukaalinkin osalta, hoidetaan Mäkitalon Farmin kautta. Mäkitalon Farmi on luomuhyväksytty toimija pakkaamon ja kauppakunnostuksen osalta. Pakkaamon luomutoimintaa valvoo Ruokavirasto.

Mäkitalon Farmi on saanut Global G.A.P. -sertifikaatin. Kun kyseessä on Vihannes-Laitilan ja sen viljelijöiden ryhmäsertifikaatti, vuosittaisessa auditoinnissa käydään läpi koko ryhmän yhteinen laadunhallintajärjestelmä. Sertifikaatti on nykyään lähes pakollinen elintarvikeyrityksille, jotka käyvät ulkomaankauppaa ja se tunnetaan kotimaassakin elintarvikekauppaa käyvien keskuudessa hyvin. Sertifiointi kattaa ja varmistaa alkutuotantoyritysten tuoteturvallisuuden, ympäristövastuullisuuden sekä työsuojelun. Sertifikaatti mahdollistaa myös samojen tuotteiden, ovatpa ne tavanomaisia tai luomua, varastoinnin samoissa tiloissa. Luomuraaka-aineelle ja kunnostetuille tuotteille on varattu oma paikkansa sekä raaka-ainevarastossa että pakkaamohallin varastossa. Varastointilaatikot on varustettu luomumerkinnällä ja -tunnuksella, josta käy ilmi hyvin yksityiskohtaisia tietoja laatikon sisältämästä tuotteesta (mm. valvontaviranomaisen tunnus, tuotteen laatu, viljelypaikka, keräyspäivä yms.).

Niin tavanomaisen kuin luomukaalinkin tuottaminen on uusien haasteiden edessä. Vanhat viljelymenetelmät eivät enää toimi kaikissa tilanteissa. Vaikein tilanne on tuholaisten hallinnan suhteen. Pahimmat kaalin tuholaiset ovat kaalikoi, kirpat, lude sekä kaalikärpänen. Osa tehokkaista tavanomaisen vihannestuotannon torjunta-aineista on poistunut markkinoilta ja jäljellä olevat ovat menettäneet tehoaan tuholaisten muututtua niitä kestäviksi. Torjunta-aineiden käyttö vaikuttaa haitallisesti myös tuhohyönteisten luontaisten vihollisten määrään. Tämä pakottaa tavanomaisiakin tiloja ottamaan käyttöön luomutuotannossa käytettäviä menetelmiä. Tällainen keino tuhohyönteisiä vastaan on esimerkiksi harsojen tai hyönteisverkon käyttö. Harso on halvempi ja lyhytikäisempi, kun taas verkko on kallis, mutta kestävä ja pitkäikäinen. Verkko on myös Margitin ja Ernon luomukaaliviljelyksillä käytössä ja Mäkitalon Farmin tavanomaisessakin tuotannossa enenevässä määrin. Verkon käytön etu on, että tavanomaisen tuotannon kasvukauden aikaiset ruiskutukset voidaan tehdä verkon läpi. Verkon etu sen levityksessä on myös, ettei tuuli ota siihen juuri lainkaan kiinni.

Luomukaaleja tuottavan Margitin ja Ernon tilan viljelykierto on nelivuotinen; kaali - vilja + apilanurmen siemen – apilanurmi – apilanurmi. Kaalin lannoitus perustuu osittain apilanurmeen ja syksyllä ennen kyntöä levitettävään Mäkitalon Farmin lihakarjan lantaan. Kaalin tuotantovuoden lannoitus tehdään keväällä nestemäisellä Soilfoodin Boost NPKS-lannoitteella sekä kesällä annettavalla Soilfoodin NK tihkukastelulannoituksella. Kaalin ravinnetarve onkin melkoinen; reilu 200 kg typpeä ja 400-500 kg kaliumia. Kaalit istutetaan 120 cm leveään, biohajoavalla kalvolla katettuun penkkiin kahteen riviin. Kalvo torjuu penkkiin nousevat rikat.

Kaalirivien väliin tulee tihkukasteluletku. Kastelumahdollisuus on kaalin tuotannossa lähes pakollinen, jota ilman kaalin tuotanto olisi epävarmaa. Mäkitalon Farmin kaalin tuotantoa kierrätetään suurelta osin vuokramailla, jotka on valittu siten, että näihin voidaan järjestää kastelumahdollisuus. Erikoiskasvien tuotanto vaatii erikoiskoneet. Tuotannossa saavutetaan merkittävä kustannussäästö, kun molemmissa tuotantotavoissa pystytään hyödyntämään samoja koneketjuja.

Kaalin taimet sekä tavanomaiset että luomutaimet hankitaan Saksasta. Tuotettavat kaalilajit ovat valko-, puna- ja savoijinkaaleja, joista kaksi viimeksi mainittua ovat määrällisesti pienempiä tuotteita. Luomutuotannossa on ainoastaan valkokaaleja.

Kaalien korjuu on pitkälti käsityötä. Työ tehdään yhdeksän hengen voimin. Kuusi leikkaa, yksi ajaa korjuutraktoria, yksi lastaa täydet laatikot kuljetuskärryyn sekä laittaa tyhjät korjuuvaunuun ja yksi hoitaa täysinäisten kaalilaatikoiden ajon varastolle. Kaalit leikataan käsin ja heitetään toiselle henkilölle, joka asettelee ne hellävaraisesti laatikoihin. Tämä on välttämätöntä, sillä kaalien kovakourainen käsittely johtaisi heti suurentuneeseen varastotappioihin. Isolta 35 ha kaalialalta korjataan yli 2000 kuution laatikkoa kaalia, jotka ajetaan 16 laatikon kuormina kylmävarastolle. Kuljetus onkin melkoista ”rallia”, sillä kuormia kertyy puolentoista sataa. Varhais- ja kesäkaalimaita kerätään useita kertoja, mutta elokuusta eteenpäin kaalimaat kerätään kerralla tyhjäksi. Varhaiskaalien tuotanto on keskitetty aikaisille Mannilan kylän pelloille ja kesä ja varastoitava kaali tuotetaan Euraniityn pelloilla. Kaalin leikkuussa turvaudutaan ulkolaiseen kausityövoimaan.

Mäkitalon Farmin kautta tuotteita myydään sekä tuoremarkkinoille että teollisuuteen jalostettavaksi. Kauppakunnostuksessa kaalin kanta leikataan puukolla ja sen jälkeen puhaltimien avustamana poistetaan päällimmäiset lehdet. Kauppakunnostuksessa syntyvä ”jäte” (200 tn/v) syötetään Mäkitalon Farmin lihakarjalle. Kaikki tuoremarkkinatuotteet myydään Vihannes-Laitila Oy:lle, joka jakaa ne kautta maan keskusliikkeiden kautta päivittäistavarakauppoihin. Kauppaan toimitettavat luomukaalilaatikot varustetaan tarkasti määritellyillä merkinnöillä, joista näkyy tuotteen olevan luomua. Vaatiipa yksi asiakas jopa jokaiseen kaalinpäähän erillisen luomutarran!

Teollisuusasiakkaita on kaksi; kaalikääryleitä tuottava Vaissi Oy Keuruulla ja hapankaalituotteita valmistava Rasilaisen Hapankaali Oy Keravalla. Margitin ja Ernon päätös siirtää tilansa luomuun kypsyi vientitoimintaa harjoittavan Rasilaisen esitettyä toiveen luomukaalin toimituksista. Luomukaalista tehtyjä hapankaalivalmisteita kysytään kuulemma kovin ulkomaille.

Seuraa tilan elämää:

Mäkitalon Farmi Facebook

Mäkitalon Farmi Instagram

(Päivitetty 06/2022)