Avaa valikko Valikko

Marttilan luomutila, Jouni Marttila, Rauma

”Luomuviljely on tavanomaista haastavampaa, ja se on motivoinut viljelyyn uudella tavalla”, toteaa Marttilan luomutilan isäntä Jouni Marttila. Jouni lisää luomun hyviin puoliin myös sen, että tavanomaisessa tuotannossa rahat valuivat helpommin välikäsille lannoite- ja kasvinsuojeluaineostojen myötä.

Jouni viljelee sadan hehtaarin luomuemolehmätilaa Rauman Kollassa. Luomuun tilalla siirryttiin kertaheitolla keväällä 2017 sekä pellon että eläinten osalta. 24 kk siirtymäsäännöksellä kaikki eläimet saatiin kerralla luomustatukselle kahden vuoden siirtymäajan jälkeen, eli keväästä 2019 lähtien kaikki tilalta myydyt eläimet ovat olleet luomua.

Peltoa tilalla on viljelyssä sadan hehtaarin paikkeilla. Viljelykasveina nurmi rehuksi naudoille sekä elintarvikekauraa myyntiin. Härkäpapu kuului myös viljelykiertoon, mutta on nyt jäämässä pois. ”Neljä vuotta kokeilin, eikä yhtenäkään vuonna ole onnistunut”, toteaa Jouni. Härkäpavun sadot ovat jääneet pieniksi, joten sen viljely ei enää motivoi. Heikkoon kasvustoon tulee helposti rikkoja. Nyt viljelykierrossa härkäpavun korvaa kaura-herne palkoseosvilja.

Viljelykierto on 7-8-vuotinen: Suojavilja – apilanurmi 4v – vilja 1-2 v – palkoseosvilja/palkokasvi. Nurmien satoikää pidennetään vuosittaisilla täydennyskylvöillä ja viljojen alla käytetään aluskasveja. Aluskasveina on käytetty valkoapilaa, jollain lohkoilla raiheinää. Aluskasveista on ollut hyvät kokemukset, ne täyttävät tilaa ja maanpintaa ja kilpailevat rikkojen kanssa.

Emolehmiä tilalla on ollut 8 vuotta, nyt luomutuotannossa 4 vuotta. Tilan karja on herefordrotuinen, joukossa muutamia angus-risteytyseläimiä. Karjassa on tällä hetkellä 36 emoa, ja keväästä 2020 alkaen kaikki vasikat jäävät jatkokasvatukseen tilalle. Osa uudistukseen, osa teuraaksi.

Talvikaudella eläimet ovat kylmäpihatoissa, joissa eri eläinryhmät voidaan jaotella omiksi ryhmikseen. Pihatoista on vapaa kulku jaloittelualueille.

Lehmien laitumet ovat peltolaitumia tilakeskuksen lähellä. Kuusivuotisessa laidunkierrossa laidunnurmi uudistetaan käyttämällä palkoseosviljaa suojakasvina (kaura-herne). Nurmesta tavoitellaan neljää satovuotta, joiden jälkeen yksi viljavuosi ennen uuden nurmen perustamista. Peltolaitumen lisäksi on laidunnukseen käytettävissä myös noin 50 ha metsälaidunta.

Suojavilja korjataan perustetun nurmen päältä pois säilörehuksi, jolloin saadaan loppukesään hyvää kasvutilaa ja -aikaa nurmelle. Nurmiseoksessa on mukana raiheinää, jolloin perustamisvuoden nurmesta voidaan saada lisälaidunta syksyyn, mikäli kelit sallivat laidunnuksen. Hyvä laidun on tärkeä, jotta emot tuottavat hyvin maitoa vasikoille ja saadaan hyvät vasikat kasvatukseen. Maidontuotannon kannalta on tärkeää varmistaa myös emojen riittävä veden saanti. Vesi viedään laitumille säiliövaunulla, jossa on juomalaite.

Konekantaa ei luomuun siirryttäessä tarvinnut juurikaan muuttaa. Rikkaäes on ainoa puhtaasti luomun takia tehty hankinta. Kesantomurskain olisi ostettu ehkä muutenkin, mutta luomuun siirtyminen vauhditti sen hankintaa. Yhteiskoneina on rehuketju tavanomaisen maitotilan kanssa ja lietevaunu on yhteinen neljän tilan kimpassa.

Jouni tekee myös maatalouskoneurakointia muille tiloille noin 50 km säteellä. Kivenkeruuta, kesantomurskausta, lannanlevitystä (sekä liete että kuiva) ja tienhoitoa.

Luomun markkinoista Jouni toteaa, että luomussa viljakauppa on toiminut hyvin, kunhan saa kohtuullisen myyntierän kokoon. Tähän saakka myyntivilja on pääosin ollut elintarvikekauraa. Naudat myydään HK:lle. Tähän saakka vasikat ovat lähteneet välitykseen, niistä on saanut luomulisän, mutta ovat päätyneet usein jatkokasvatukseen kuitenkin tavanomaisille tiloille. Keväästä 2020 alkaen kaikki vasikat kasvatetaan omalla tilalla, ja teuraat saadaan myytyä luomuna eteenpäin. Luomulihaa voi kysellä myös suoraan tilalta.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on yhtymä pojan kanssa. Jos tämä toteutuu, lisätään eläinyksikköjä ja nurmen osuutta viljelyssä ja viljan osuutta vähennetään.

Marttilan luomutilaan voi tutustua nettisivujen kautta marttilanluomutila.fi tai Facebookissa!

Yhteydenotot Jouni Marttila, p. 040 5577 068