Avaa valikko Valikko

Satakunnan vankila, Huittinen

Satakunnan vankilan 209 hehtaarin peltoala on ollut luomussa vuodesta 1995 lähtien. Alue on Natura 2000 -aluetta ja lintudirektiivillä suojeltu. Viljelyksessä on nurmea sekä kauraa. Nurmea menee tilan noin sadalle emolehmälle. Viljat myydään muille luomutiloille rehuksi. Tilalla tuotetaan myös luomuheinää hevosille. Heinä on monipuolista ja sisältää paljon eri seoksia, toisin kuin useimmat tavanomaisesti tuotetut. Heinää myydään alueen hevostiloille.

Tavoitteena on, että peltojen kasvipeitteisyys olisi 100 %, eikä maita jouduttaisi muokkaamaan. Tilanhoitaja Matti Puisto tietää, että se olisi hiilensidonnan kannalta hyvä asia.

Tilalla on peltojen lisäksi viisi kosteikkoa sekä metsikköä. Metsästä osa on käytettävissä ja loput Naturassa. Kaadetuista puista suurin osa pilkotaan klapeiksi ja haloiksi. Vuosittain polttopuuta tulee noin 300 mottia. Puita myydään suoraan kuluttajille.

Puisto ei suosittele luomutuotantoa, jos haluaa päästä helpolla ja vähemmällä työllä. Vankilalle luomutuotanto on ainoa vaihtoehto. Siellä riittää myös työvoimaa hoitamaan tilaa. Töistä vastaavat työnjohtajat sekä noin 20 vankia tilanhoitajan johdolla.

–Luomutuotanto on haastavaa, mutta mielenkiintoista ja opettavaista. Luomu vaatii enemmän ammattitaitoa, kuin tavanomainen viljely ja rikkakasvien kanssa täytyy oppia elämään. Perinteisessä viljelyssä virheitä voi korjata kasvinsuojelu- ja torjunta-aineilla. Luomutuotannossa myös kirjanpito on vaativaa. Lisäksi karja on ehdotonta tai ainakin lantaa täytyy olla jostain saatavilla.

Tilan emolehmät ovat pääasiassa Aberdeen Agnus- ja Hereford-rotua. Käytössä on myös omat siitossonnit. Vasikat syntyvät keväisin ja vieroitetaan syksyllä. Vieroituksen jälkeen osa jää tilalle kasvamaan uusiksi emoiksi ja osa myydään muille luomutiloille jatkokasvatukseen.

Yhteydenotot: tilanhoitaja Matti Puisto, matti.puisto@om.fi, 0505169375

(Päivitetty 05/2021)