Avaa valikko Valikko

Luomuinen tilavierailu Vehkalahden Luomuemolehmätilalle 12.9.2019

Vehkalahden tila, Juha ja Mari Vehkalahti, Lavia

Riuttala-Mustajoki Kylätalolle Laviaan kokoontui torstaina 12.9.2019 tuvan täydeltä väkeä kuulemaan Juha ja Mari Vehkalahden luomutilan kokemuksia luomutuotannosta sekä uuden emolehmäpihaton rakentamisesta.

Tilaisuuden aluksi ProAgria Länsi-Suomen luomuasiantuntija Anne Johansson kertasi tilastolukuja Satakunnan luomutuotannosta.

–Luomuviljelty pinta-ala on kasvanut Satakunnassa tasaisesti, ollen nyt 11 094 ha, mikä on 7,9 % maakunnan peltoalasta. Satakunnassa on 180 luomutilaa, näistä 34 tilalla on myös kotieläintuotanto luomussa, hän kertoi.

Luomualasta lähes puolet on nurmea ja yleisin luomuvilja on kaura. Luomukotieläintiloista valtaosa on luomuemolehmätiloja.

Päivän teemana oli luomupihatto, ja alkuun kerrattiin myös luomun tuotanto-ohjeita rakennuksen vaatimusten osalta. Mikä tekee pihatosta luomuun soveltuvan?

Luomussa varataan enemmän tilaa eläintä kohden kuin tavanomaisessa tuotannossa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että emolehmää kohti tilaa pitää olla 1 m2 / 100 elopainokiloa. Vasikalle tilaa tarvitaan 1,5 m2 / vasikka 100 kg elopainoon saakka. Luomunautojen rakennukseen tulee päästä riittävästi luonnonvaloa. Tämän vuoksi tuotanto-ohjeet määrittävät, että rakennuksessa on oltava ikkunoita tai muita valoaukkoja vähintään 5 % rakennuksen lattiapinta-alasta. Eläinten käytettävissä olevalla alueella vähintään puolet lattiasta on oltava kiinteää, ja hyvin kuivitettua makuualuetta tulee olla niin, että kaikki eläimet mahtuvat makuulle yhtä aikaa. Kuiviketarve on suuri, ja suunnitteluvaiheessa onkin hyvä varmistaa kuivikkeen saanti ja miettiä, missä kuivike varastoidaan.

Luomunautojen laidunnusvaatimus on hyvä huomioida rakennuksen paikkaa suunniteltaessa. Luomunautojen tulee päästä laitumelle päivittäin laidunkaudella, joka Etelä-Suomessa on kesäkuun alusta syyskuun loppuun.

Tilaisuudessa syntyi paljon hyvää keskustelua aiheesta.

Tilan isäntä Juha Vehkalahti kertoi omassa puheenvuorossaan, kuinka kyllästyminen kasvinsuojeluruiskutuksiin ja uusien haasteiden haku viljelyyn johti peltojen siirtämiseen luomuviljelyyn vuonna 2017. Nopeasti tilalle tulivat myös ensimmäiset emolehmät, jotka myös liitettiin luomuvalvontaan. Eläinmäärän kasvaessa oli aika rakentaa luomuemoille uusi pihatto, joka otettiin käyttöön viime vuoden lopulla.

Rakennuspaikaksi valikoitui peltoaukean takana sijaitseva Konkarimäen metsä. Laidunalueet ovat aivan pihaton vieressä ja lähin asuinrakennus on Vehkalahtien oma talo. Juha Vehkalahti korosti hyvän suunnittelun ja ennakkovalmistelujen merkitystä. Naapureiden kanssa keskusteltiin etukäteen ja kysyttiin heidän näkemyksiään pihaton paikasta. Ympäristölupa- samoin kuin rakentamislupaprosessi sujui ongelmitta, ja siitä Juha antoi suuren kiitoksen myös tilan rajanaapureille ymmärtäväisyydestä.

Rakennusta suunniteltaessa tärkeää oli paitsi eläinten, myös ihmisten hyvinvointi ja jaksaminen. Rakennukseen tehtiin korkeutta niin paljon, että makuualueiden lannan tyhjennys on mahdollista tehdä kaivurilla. Makuualue on rajattu ruokinta- ja lantakäytävästä harkoista valetulla aidalla, ja vesikupit päätettiin laittaa kulkuaukkojen viereen makuualueen puolelle. Tämä siksi, että lantakäytävän tyhjennys helpottuu, kun ei tarvitse väistellä juomakuppeja. Lantakäytävä tyhjennetään muutaman kerran viikossa traktorin etukauhalla. Makuualueella on kestokuivike, joka tyhjennetään kaivurilla kerran vuodessa.

Ruokintapöytä on koko rakennuksen mittainen, ja ruokintapöydän aita koko matkalta lukkopartta. Näin eläinten käsittely helpottuu ja on turvallisempaa. Vasikoille on rakennettu vasikkapiilot irtoaidoista ja paaleista. Halpa ja toimiva ratkaisu. Rakennuksen päädyt ovat valokatetta, samoin harjalla on valokate. Sivuseinät ovat vielä avoimet, mutta takaseinälle on tulossa tuuliverkot, sillä kokonaan avoimista seinistä pääsee talvella lunta makuualueelle liikaa.

Tilan vasikat ja teuraseläimet myydään Snellmannin kautta, ja vierailulla saimme herkutella myös Herra Snellmannin makkaroilla. Luomutuotteita Snellmannin valikoimissa ei vielä ole, mutta yrityksen edustajat kertoivat, että tilannetta ja kysyntää seurataan koko ajan.

Kiitokset Juhalle ja Marille, että pääsimme tilavierailulle ja erityiskiitokset Lavian Maa- ja kotitalousnaisten tehotiimille kahvituksen järjestämisestä.

(Päivitetty 09/2019)